Strona główna

 

My piszemy

  

Artykuł opublikowany w Magazynie Samorządu Lokalnego Gmina Piecki nr 11 z  lutego 2012 r.

Młodzi artyści dla straży

Miesiąc styczeń i luty każdego roku to okres, kiedy prowadzona jest kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Organizatorem jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i zarządy oddziałów Związku.

            Ma on na celu zainteresować dzieci, młodzież i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich oraz rozwinąć uzdolnienia plastyczne. Konkurs jest pięcioetapowy, począwszy od eliminacji środowiskowych, a kończąc na centralnych w sześciu grupach wiekowych.

            Na terenie naszej Gminy do konkursu włączyły się szkoły podstawowe w Dłużcu, Krutyni i Nawiadach. Ogółem nadesłano 51 prac plastycznych, w tym: w grupie przedszkolnej 12 prac, uczniów klas I – III szkół podstawowych - 15 prac, zaś klas IV – VI prac 24. Gminna komisja konkursowa wybrała po sześć najlepszych prac z każdej grupy, które zostały przekazana na eliminacje powiatowe.

W dniu 20 stycznia 2012 roku młodzi artyści zostali nagrodzeni podczas uroczystych spotkań w swoich szkołach. Wręczenia nagród dokonali: druhna Ewa Dulna – przewodnicząca komisji ds. młodzieży Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i druh Waldemar Bzura – wiceprezes tego Zarządu.

            W dniu 4 stycznia 2012 roku 113 prac z terenu powiatu poddano surowej, ale profesjonalnej ocenie, bowiem w jury zasiadali członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków z okręgu olsztyńskiego, panowie: Piotr Dondajewski i Jan Gudelis. W trzech kategoriach wiekowych wyłoniono 16 prac, w tym 4 z terenu naszej Gminy:

- klasy I – III: Damian Chorąży (SP w Dłużcu, opiekun Alina Sternicka) i Alicja Zygmunt (SP w Nawiadach, opiekun Danuta Dawidowska)

- klasy IV – VI: Weronika Żubrowska (SP w Dłużcu, opiekun Alina Sternicka) i Szymon Samsel (SP w Krutyni, opiekun Danuta Kaczanowska) 

Prace te przekazano do oceny na szczeblu wojewódzkim. W dniu 12 lutego w Olsztyńskim Teatrze Lalek ogłoszono wyniki etapu wojewódzkiego, wręczono dyplomy i nagrody, po czym  odbyło się przedstawienie wg francuskiej baśni ludowej „Piękna i Bestia”. Zdjęcia prac i z uroczystości dostępne na stronie: http://www.zosprp.olsztyn.pl/news,147,279,

            Do finału zakwalifikowały się 24 prace z 10 powiatów. Nasz powiat reprezentuje tylko jedna praca Alicji Zygmunt ze Szkoły Podstawowej w Nawiadach. Podsumowanie krajowe nastąpi do dnia 31 marca. Dla laureatów będą zorganizowane podczas wakacji warsztaty plastyczne.

            Gratulujemy Ali Zygmunt, gratulujemy wszystkim młodym artystom, dziękujemy ich opiekunom oraz dyrekcjom szkół za zainteresowanie projektem. Życzymy dalszego powodzenia Alicji!

            Informuję, że rozpoczęły się eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do wszystkich szkół naszej Gminy zostały przesłane materiały do przeprowadzenia pierwszego etapu. W imieniu organizatorów – Zarządu Głównego Związku zapraszam kierownictwo szkół do rozpropagowania Turnieju, przeprowadzenia eliminacji środowiskowych  a młodzież do udziału w nim.

                                                                                                                             Krzysztof Hanuszewski